Giới thiệu

Mangazines – Chúng tôi là ai?

Mangazines là tạp chí hay một blog nho nhỏ đánh giá các sản phẩm về sức khỏe, làm đẹp, thời trang và thể hình … tại Việt Nam.

Chúng tôi là một tập hợp gồm nhiều tác giả với công việc đánh giá các sản phẩm. Chọn lọc ra những sản phẩm tốt và phù hợp với người dùng để tiết kiệm thời gian lựa chọn hoặc nghiên cứu sản phẩm của họ.

Mangazines được bắt đầu với một người trẻ với đam mê về gym, thời trang và viết lách. Nhiệm vụ ban đầu chỉ là chia sẻ những kiến thức về gym và thời trang. Dần dần, trang web phát triển lên như là một trang web đánh giá về các sản phẩm hữu dụng thường ngày. Không chỉ đánh giá các sản phẩm, nhóm biên tập còn đánh giá về các nhãn hàng, mẹo vặt hay thủ thuật hay trong cuộc sống.

Nếu bạn là một người am hiểu và thích viết lách, hãy liên hệ với quản trị viên để có một chỗ đứng trong hàng ngũ tác giả của chúng tôi.

Và nếu bạn là một độc giả, nếu có bất cứ vướng mắc gì về nội dung hoặc đóng góp. Vui lòng liên hệ với thông tin bên dưới để đóng góp ý kiến giúp chúng tôi hoàn thiện hơn.
Cảm ơn tất cả mọi người.

Mangazines is a magazine that reviews health, beauty, fashion and fitness products in Vietnam.

We are a collection of authors with product reviews. Pick out good and suitable products for users to save time selecting or researching their products.

Mangazines started with a young person who is passionate about gym, fashion and writing. The initial task was just to share the knowledge about gym and fashion. Gradually, the site evolved as a review site for everyday useful products. Not only reviews the product, the editorial team also reviews brands, tips or tricks or in life.

If you are a knowledgeable person and like to write, contact your administrator to gain a foothold in our author ranks.

And if you’re a reader, if you have any content or contribution concerns. Please contact the information below to provide feedback to help us improve.
Thanks everyone.

Thông tin liên hệ/Contact:

Email: mangazines.vn@gmail.com

Facebook: Mangazines